วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2561 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

787 Views |

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2561

31 ตุลาคม 2562 09:38
   วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 26 - 29 ตุลาคม 2562  โดยมีรองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข ดร.ทิวากร. เหล่าลือชา และนางสาวศจีมาศ พูลทรัพย์ เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยชุมชน การศึกษา 2561  ซึ่งในวัน ที่ 28 ตุลาคม 2562  คณะกรรมการประเมินฯ ได้ลงพื้นที่ในอำเภอรือเสาะ ณ วิสาหกิจชุมชน แฮนด์อินแฮนด์ และอำเภอสุไหงโก-ลก ณ โรงเรียนชาวนา เพื่อประเมินผลการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน