วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดปฐมนิเทศการฝึกงานของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

714 Views |

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดปฐมนิเทศการฝึกงานของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1/2562

06 พฤศจิกายน 2562 14:19
   วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดปฐมนิเทศการฝึกงานของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมี ดร.อุไรวรรณ  ชินพงษ์ และนายสาคร ปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ความเข้าใจในระบบการฝึกงานของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ซึ่งมีผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย