กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการจัดการและการหนุนเสริมทางวิชาการ ตามโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง แก่นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาการท่องเที่ยว ของวิทยาลัยชุมชนสตูล 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

719 Views |

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการจัดการและการหนุนเสริมทางวิชาการ ตามโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง แก่นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาการท่องเที่ยว ของวิทยาลัยชุมชนสตูล

26 พฤศจิกายน 2562 13:34
   วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการจัดการและการหนุนเสริมทางวิชาการ ตามโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาการท่องเที่ยว ของวิทยาลัยชุมชนสตูล ที่ได้รับทุนตามโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 Overview. กิจกรรมที่ 2 Formal Interview. กิจกรรมที่ 3 สำรวจพื้นที่ และกิจกรรมที่ 4 One page report. ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ซึ่งมีนายวรัตน์ แสงเจริญ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล และ ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมให้การต้อนรับและให้กำลังใจนักศึกษาทุนฯ