วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประชุมชี้แจงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบการจัดการเรียนการสอน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

553 Views |

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประชุมชี้แจงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบการจัดการเรียนการสอน

26 พฤศจิกายน 2562 13:41
   วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดการประชุมสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติตนของนักศึกษาที่เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และชี้แจ้งการประเมินนักศึกษาที่เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส