วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ศึกษาศักยภาพการทำงานและสำรวจความต้องการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

391 Views |

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ศึกษาศักยภาพการทำงานและสำรวจความต้องการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน

12 กุมภาพันธ์ 2563 13:27
   วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวศศิพิสุทธิ์ หงษ์สมบัติ ครูชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ และหัวหน้าโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปและบรรจุภัณฑ์สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแปรรูป ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์  ลงพื้นที่ศึกษาศักยภาพการทำงานและสำรวจความต้องการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยมีนางปาลิตา จันทะลี หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจ เป็นผู้ให้ข้อมูล ซึ่งพบว่า ชุมชนมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4 ชนิด ได้แก่ ยาหม่องเสลดพังพอน, ยาดมสมุนไพร, ตะไคร้หอมไล่ยุง และน้ำกลั่นย่านาง โดยหลังจากนี้จะมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมอีก 13 หมู่บ้าน ในตำบลเมืองยาง เพื่อสะท้อนความต้องการของคนในพื้นที่ออกมาให้ได้มากที่สุด