นายกสภาสถาบันฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสร้างความเข้าใจในการบริหารงาน การปฏิบัติงานตามภารกิจ ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

544 Views |

นายกสภาสถาบันฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสร้างความเข้าใจในการบริหารงาน การปฏิบัติงานตามภารกิจ ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน

12 กุมภาพันธ์ 2563 15:48
   วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สิริกร  มณีรินทร์  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  นายพงษ์เดช  ศรีวชิรประดิษฐ์  กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  พร้อมด้วยนายคมสัน  คูสินทรัพย์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เดินทางไปตรวจเยี่ยมวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้ประชุมร่วมกับ นายเสรี  พิมพ์มาศ  ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน  นายอุบลศักดิ์  ขีดสร้อย  ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน  และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน เพื่อสร้างความเข้าใจ ในการบริหารงาน การปฏิบัติงานตามภารกิจวิทยาลัยชุมชน  ทั้งยังเปิดโอกาสให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่านซักถามข้อปัญหาต่าง ๆ ทำให้เกิดความชัดเจน มีแนวทางการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน
   ในการนี้ ได้รับการต้อนรับจากนายวิบูรณ์  แววบัณฑิต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และสำนักงานจังหวัดน่าน ซึ่งได้เสนอแนวคิดการบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชนน่านร่วมกัน
   วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สิริกร  มณีรินทร์  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ได้ร่วมประชุมกับ นายสุขสันต์  เพ็งดิษฐ์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษน่าน และนายสำอาง  ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) น่าน โดยในวันเดียวกันนายพงษ์เดช  ศรีวชิรประดิษฐ์  กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เข้าพบนายวรกิตติ  ศรีทิพากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายวิบูรณ์  แววบัณฑิต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เพื่อประสานสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชนน่าน