วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดอบรมการทำเจลล้างมือเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

710 Views |

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดอบรมการทำเจลล้างมือเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า

12 กุมภาพันธ์ 2563 19:19
   ระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดอบรมการทำเจลล้างมือจากน้ำไผ่ให้กับชมรมผู้อายุบ้านทุ่งเกร็ง เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันในการป้องกันเชื้อโรคและเชื้อไวรัสโคโรน่า พร้อมจัดจำหน่ายในชื่อแบรนด์ Numpai เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ณ ชุมชนบ้านทุ่งเกร็ง อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก
   จากวิกฤติการณ์การแพร่เชื้อของไวรัสโคโรน่าที่มีอัตราการแพร่ที่รวดเร็วและยังไม่สามารถหยุดยั้งได้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจึงได้เล็งเห็นในความสำคัญข้อนี้ จึงได้จัดกิจกรรมการทำเจลล้างมือจากน้ำไผ่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในลักษณะเชิงพื้นที่ (Project based) การส่งเสริมศักยภาพการปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่สู่วิสาหกิจชุมชนแบบครบวงจรขึ้นมา เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าของประชาชนในพื้นที่ในจังหวัดนราธิวาส โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกรมทหารพรานที่ 49 ในการจัดส่งวิทยากรที่มีความรู้ในเรื่องการเจาะน้ำไผ่และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำไผ่ให้เป็นเจลล้างมือและน้ำยาล้างจาน องค์บริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอที่อำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ฝึกอบรม โดยท่านใดที่สนใจสินค้าจากน้ำไผ่ ได้แก่ เจลล้างมือจากน้ำไผ่ น้ำยาล้างจาน หรือน้ำไผ่ สามารถสั่งสินค้าได้ที่ชมรมผู้สูงอายุบ้านทุ่งเกร็ง หมายเลขโทรศัพท์ 098 337 0570