วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2563 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

409 Views |

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2563 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

12 กุมภาพันธ์ 2563 19:20
   วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. นายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี นำคณะครู - อาจารย์ ออกประชาสัมพันธ์  การรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2563 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในการประชุมประจำเดือน ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมร่มฉัตร 80 พรรษา อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี