วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแรงงานนอกระบบโดยบูรณาการองค์ความรู้ ผ้าทอพื้นเมืองอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2563 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

464 Views |

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแรงงานนอกระบบโดยบูรณาการองค์ความรู้ ผ้าทอพื้นเมืองอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2563

12 กุมภาพันธ์ 2563 19:22
   ระหว่างวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแรงงานนอกระบบโดยบูรณาการองค์ความรู้ ผ้าทอพื้นเมืองอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2563 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) “กิจกรรมที่ 3 ฝึกทักษะอาชีพ” จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 1) การย้อมสีธรรมชาติ 2) เทคนิคการขายออนไลน์ในศตวรรษที่ 21 และ 3) การออกแบบลายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอเมืออุทัยธานี ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี โดยมี นางสาวปนัสขนันชา สุขสำราญ รองผู้อำนวยการ กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน