วิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมสืบสาน งานวัน “จับหง่อแม๋” แห่ง นครีสโตย 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

411 Views |

วิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมสืบสาน งานวัน “จับหง่อแม๋” แห่ง นครีสโตย

12 กุมภาพันธ์ 2563 19:23
   วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยชุมชนสตูล ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา จำนวน 60 คน ร่วมกิจกรรมสืบสานงาน “จับหง่อแม๋” ณ เทศบาลเมืองสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
   งาน “จับหง่อแม๋” จัดขึ้นในเทศกาลวันตรุษจีน คือวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน เช่นเดียวกับสงกรานต์วันปีใหม่ไทย ดังนั้นคนไทยเชื้อสายจีน จึงให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เป็นอย่างยิ่ง และมีการเฉลิมฉลอง ทั่วประเทศปฏิทินสุริยจันทรคติจีนเป็นตัวกำหนดวันที่ของตรุษจีน หรือวันปีใหม่ของชาวจีน จะอยู่ในช่วงระหว่างปลายเดือนมกราคม ถึงช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งแต่ละปีก็อาจคลาดเคลื่อนแตกต่างกันไปในแต่ละปี ระหว่างวันที่ 21 มกราคม ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์  จังหวัดสตูลเป็นเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมที่มีชาวจีนมาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่เริ่มตั้งเมืองนครีสโตย พร้อม ๆ กับ ชาวไทยพุทธ และชาวมุสลิม จึงมีการเฉลิมฉลองวันเทศกาลต่าง ๆ ทั้งสามเชื้อชาติ มาแต่ครั้งโบราณ ตรุษจีนของชาวสตูลก็มีการเฉลิมฉลองทุก ๆ ปีจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งตามขนบธรรมเนียมจะเฉลิมฉลองกันถึง 15 วัน ปีชวด 2563 นี้ ตรงกับ วันขึ้น 1 ค่ำ วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เรียกว่า วัน “ชิวอิก” นับเป็นวันแรกของเทศกาลตรุษจีน ในปัจจุบันจะเฉลิมฉลองเพียงสามวัน ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสตูล ส่วนใหญ่ เป็นชาวจีนฮกเกี้ยน จึงเรียกวันนี้เป็นภาษาจีนฮกเกี้ยนว่า วัน “จับหง่อแม๋” (แปลว่า วันขึ้น 15 ค่ำ) หรือ เรียกว่า “จับโหงว” เป็นคำเรียกสากลของชาวจีนใน ประเทศไทยในช่วงเทศกาลตรุษจีนของจังหวัดสตูล ในตัวเมืองสตูลเราจะเห็น ทุกสิ่งทุกอย่างแดงไปหมด ไม่ว่าจะเป็นโคมประดับประดาบ้าน ป้าย กระทั่งเสื้อผ้าว่ากันตามความเชื่อแล้ว สีแดง ในวัฒนธรรมจีนให้ความสำคัญกับเรื่องของ “ธาตุ” สีแดง คือสีประจำธาตุไฟ ซึ่งหมายถึง ความสว่างรุ่งโรจน์ ความร้อนแรง พละกำลัง และแสงสว่าง ด้วยเหตุผลดังกล่าว ชาวจีนจึงใช้ “สีแดง” เป็นสัญลักษณ์ของ “ความมงคล” ซึ่งจะนำมาถึงความโชคดี ความสุข และอายุที่ยืนยาว