นักศึกษาสาขาปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยชุมชนปัตตานี รหัส 60 ร่วมจัดโครงการสัมมนาเรื่อง สิทธิของประชาชนที่พึงรู้ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

294 Views |

นักศึกษาสาขาปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยชุมชนปัตตานี รหัส 60 ร่วมจัดโครงการสัมมนาเรื่อง สิทธิของประชาชนที่พึงรู้

12 มีนาคม 2563 11:15
   เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาสาขาปกครองท้องถิ่น รหัส 60 จัดโครงการสัมมนาเรื่อง สิทธิของประชาชนที่พึงรู้ โดยมีนายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาดังกล่าว ณ ห้องประชุมสันติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 120 คน เป็นนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี จำนวน110 คน และอาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนปัตตานี จำนวน 10 คน การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิของประชาชนที่จะได้รับ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการรักษาสิทธิ์ด้านต่าง ๆ ของประชาชน ที่พึงได้รับตามรัฐธรรมนูญ และเพื่อให้นักศึกษาสาขาการปกครองท้องถิ่นได้ฝึกประสบการณ์จริงในกระบวนการจัดสัมมนา