​วิทยาลัยชุมชนยะลาเปิดหลักสูตรผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก รุ่นที่ 1/2563 มุ่งสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก้ประชาชน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

305 Views |

​วิทยาลัยชุมชนยะลาเปิดหลักสูตรผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก รุ่นที่ 1/2563 มุ่งสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก้ประชาชน

12 มีนาคม 2563 11:23
   วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดหลักสูตรผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก รุ่นที่ 1/2563  (สานเส้นพลาสติกในรูปแบบของถุงใส่แก้วเยติ) โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วม ณ ชั้น 3 วิทยาลัยชุมชนยะลา อ.เมือง จ.ยะลา
   สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวนี้หวังเป็นอย่างยิ่งให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ รวมไปถึงเทคนิคและทักษะฝีมือในวิชาชีพกระบวนการต่างๆ สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวให้มีรายได้ต่อไป