นักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ศึกษาดูงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

339 Views |

นักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ศึกษาดูงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ

12 มีนาคม 2563 12:05
   วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จัดโครงการส่งเสริมทักษะ การใช้ IT ภาษาต่างประเทศและการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ โดยพานักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เข้าศึกษาดูงาน 3 สถานที่ ได้แก่ 1) สมาคมไต้หวัน แห่งประเทศไทย 2) วัดเสียนหลอไต้เทียนกง และ 3) บริษัท จั๊มเวย์ จำกัด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้จากหน่วยงานภายนอก ซึ่งจะทำให้มีทัศนคติและมุมมองที่กว้างไกล และสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตอีกด้วย