วิทยาลัยชุมนปัตตานี จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ครั้งที่ 2/2563 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

386 Views |

วิทยาลัยชุมนปัตตานี จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ครั้งที่ 2/2563

12 มีนาคม 2563 12:11
   เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 -12.00 น.รองศาสตราจารย์ สมเกียรติ พ่วงรอด ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานในการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ครั้งที่ 2/2563 โดยมีคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมก่อเกียรติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี