วิทยาลัยชุมนปัตตานี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ-ฝึกงาน โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

425 Views |

วิทยาลัยชุมนปัตตานี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ-ฝึกงาน โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

12 มีนาคม 2563 12:17
   เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน กลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ-ฝึกงาน โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตร พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาการปกครองท้องถิ่น สาขาพัฒนาชุมชน และสาขาอิสลามศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งการนำเสนอผลการฝึกงานในวันนี้ นักศึกษาได้นำเสนอผลการฝึก การทำงาน รวมถึงปัญหาและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนนักศึกษาและเป็นแนวทางในการพัฒนาการฝึกงานของนักศึกษาต่อไป