ผู้อำนวยการแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน Work-based Education 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

461 Views |

ผู้อำนวยการแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน Work-based Education

12 มีนาคม 2563 12:22
   วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายคมสัน  คูสินทรัพย์  ผู้อำนวยการแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 32 คน เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน Work-based Education ของนักศึกษาและการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน รวมทั้ง ได้เยี่ยมชมการจัดการศึกษาของสถาบันปัญญาภิวัฒน์ ณ สถาบันการจัดการปัญญาวิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี