​วิทยาลัยชุมนปัตตานี จัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนหลักสูตรอนุปริญญา(ปรับพื้นฐาน) ประจำปีการศึกษา 2563 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

421 Views |

​วิทยาลัยชุมนปัตตานี จัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนหลักสูตรอนุปริญญา(ปรับพื้นฐาน) ประจำปีการศึกษา 2563

12 มีนาคม 2563 12:25
   วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น.นายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนหลักสูตรอนุปริญญา(ปรับพื้นฐาน) ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมก่อเกียรติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ซึ่งมีคณาจารย์ผู้สอนและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมเข้าประชุมในครั้งนี้