วิทยาลัยชุมนปัตตานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนหลักสูตรอนุปริญญา (ปรับพื้นฐาน) ประจำปีการศึกษา 2563 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

451 Views |

วิทยาลัยชุมนปัตตานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนหลักสูตรอนุปริญญา (ปรับพื้นฐาน) ประจำปีการศึกษา 2563

12 มีนาคม 2563 12:30
   วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนหลักสูตรอนุปริญญา (ปรับพื้นฐาน) ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปรับพื้นฐาน โดยมีมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการเรียนปรับพื้นฐานและเสริมสร้างการเรียนรู้และสร้างการเข้าใจในการใช้ชีวิตในสถานศึกษา ทั้งนี้มีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสันติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี