สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้เชิญสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ในการยกระดับมาตรฐานบุคลากรในชุมชน ให้ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างเต็มตัวด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

661 Views |

สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้เชิญสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ในการยกระดับมาตรฐานบุคลากรในชุมชน ให้ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างเต็มตัวด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

16 มีนาคม 2563 10:52
   เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 สถาบันวิทยาลัยชุมชน นำโดยนายคมสัน  คูสินทรัพย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้เชิญสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) นำทีมโดยนางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดตัวต่อ ที่ประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่ง เรื่อง การพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเน้นให้กลุ่มคนในอาชีพรู้ถึงขีดความสามารถในตนเองว่าเป็นบุคคลที่ทำงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ สถาบันวิทยาลัยชุมชนพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่ง กับ สคช. ในการยกระดับมาตรฐานบุคลากรในชุมชน ให้ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างเต็มตัว ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพต่อไป