"1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 2 คน " 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

663 Views |

"1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 2 คน "

03 เมษายน 2563 15:15
   สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งถือเป็นผู้ที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ จำนวน 2 คน ได้แก่  นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย และ นางสุธี  เทพสุริวงค์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยชุมชนสงขลา