​วิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด - 19 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

497 Views |

​วิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด - 19

15 เมษายน 2563 13:00
   นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทย0าลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยนายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา  ลงพื้นที่เทศบาลตำบลโกตาบารู  อ.รามัน จ.ยะลา ในวันที่ 13 เมษายน 2563  เพื่อส่งมอบ “ถุงน้ำใจ” ชุดอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเบื้องต้น ให้แก่ชาวบ้าน  ในตำบลเทศบาลตำบลโกตาบารู ซึ่งเป็น Area Base ของวิทยาลัยชุมชนยะลา เด็กกำพร้า และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน 100 ครอบครัว  ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด - 19  แล้วเราจะก้าวผ่านพ้นวิกฤตโควิด - 19 ไปด้วยกัน อย่างปลอดภัยที่สุด