วิทยาลัยชุมชนตราด อบรมเพิ่มความรู้การสร้างบทเรียนออนไลน์แก่บุคลากร 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

1,043 Views |

วิทยาลัยชุมชนตราด อบรมเพิ่มความรู้การสร้างบทเรียนออนไลน์แก่บุคลากร

20 เมษายน 2563 11:39
   วิทยาลัยชุมชนตราด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสร้างบทเรียนออนไลน์ การใช้โปรแกรม Zoom, Google Classroom, การสร้างแบบสอบถาม, การทำ QR-CODE และการแนะนำการใช้โปรแกรม TED-Ed  แก่อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนตราด ในระหว่างวันที่ 2 - 3 เมษายน 2563ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชนตราด โดยมี นายพชร  แก้วดี ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ และ นางสาวหยาดรุ้ง  สุทธิสารี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้