วิทยาลัยชุมนปัตตานี เปิดศูนย์ช่วยเหลือการเรียนการสอนออนไลน์ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

466 Views |

วิทยาลัยชุมนปัตตานี เปิดศูนย์ช่วยเหลือการเรียนการสอนออนไลน์

20 เมษายน 2563 11:43
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีพร้อมด้วยนายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี  เปิดศูนย์ช่วยเหลือการเรียนการสอนออนไลน์ในภาวะวิกฤติเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในวันที่ 2 เมษายน 2563 ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือครูผู้สอนและนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ให้มีความพร้อมทั้งความรู้และทักษะการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เทียบเคียงกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติได้