วิทยาลัยชุมชนยะลาทำความสะอาดสำนักงาน ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด -19) 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

465 Views |

วิทยาลัยชุมชนยะลาทำความสะอาดสำนักงาน ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด -19)

20 เมษายน 2563 11:46
   วันที่ 2 เมษายน 2563 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานวิทยาลัยชุมชนยะลา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ส่งบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา บริการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำทีมบุคลากร บริการสังคมฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
   นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ตระหนักถึงความปลอดภัยของบุคลากรนักศึกษาและประชาชน ที่มาติดต่อประสานงานวิทยาลัยชุมชนยะลา จึงดำเนินการทำความสะอาดสถานที่ ทั้งภายในและนอกอาคารสำนักงาน พร้อมทั้งมีมาตรการการเฝ้าระวังและเตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โดยขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการและบุคลากรสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อต่าง ๆ จากตนเองและคนรอบข้าง นอกจากนี้ยังจัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ของหน่วยงาน เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเบื้องต้น บริการสเปรย์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณโต๊ะทำงาน ห้องทำงาน โต๊ะประชุม เพิ่มความถี่ในการทำสะอาดของแม่บ้านด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณจุดที่ต้องสัมผัส เช่น ราวบันได ประตู เครื่องสแกนนิ้วมือและบริเวณอ่างล้างมือในห้องน้ำ ตลอดจนในห้องทำงานให้เปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศทั้งก่อนและหลังการทำงาน สร้างความรู้เกี่ยวกับโรคนี้ให้เจ้าหน้าที่บุคลากรและประชาชนทั่วไปรับทราบอย่างทั่วถึง