วิทยาลัยชุมนปัตตานี ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันการเเพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

493 Views |

วิทยาลัยชุมนปัตตานี ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันการเเพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

20 เมษายน 2563 11:49
   วันที่ 9 เมษายน 2563 :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมด้วยนายชยพล พุฒยอด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จังหวัดปัตตานี เพื่อทำความสะอาด และป้องกันการเเพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และร่วมมอบหน้ากากเฟสชิลด์ (Face Shield) ให้แก่ พ.อ.อนุชา โนนคู่เขตโขง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 153 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานทุกท่านในพื้นที่จังหวัดปัตตานี