วชช.บุรีรัมย์ ร่วมมือร่วมใจตัดเย็บหน้ากากผ้าถวายแด่พระสงฆ์ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

549 Views |

วชช.บุรีรัมย์ ร่วมมือร่วมใจตัดเย็บหน้ากากผ้าถวายแด่พระสงฆ์ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

20 เมษายน 2563 11:53
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์นำหน้ากากผ้า ซึ่งตัดเย็บขึ้นสำหรับพระสงฆ์ โดยความร่วมมือของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ รวมประมาณ 500 ชิ้น ถวายเป็นเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่จำวัดอยู่ตามวัดต่าง ๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ เบื้องต้นได้ถวายแด่พระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ณ วัดกลาง (พระอารามหลวง), พระครูศรีปัญญาวิกรม ณ วัดบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน, วัดพระครูปทุมธรรมานุรักษ์ เจ้าคณะตำบลบัวทอง, วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ และวัดอื่น ๆ เพื่อแจกจ่ายให้พระภิกษุรูปอื่นเป็นลำดับต่อไป เพื่อเป็นการช่วยลดความเสี่ยงไม่ให้พระภิกษุได้รับเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) พร้อมทั้งเป็นการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญของการสวมหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัดในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)