วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครรับมอบอาหารเสริมคุณภาพดิน T.C. Green จากบริษัท ที.ซี.ยูเนียน อโกรเทค จำกัด 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

103 Views |

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครรับมอบอาหารเสริมคุณภาพดิน T.C. Green จากบริษัท ที.ซี.ยูเนียน อโกรเทค จำกัด

28 พฤษภาคม 2563 12:51
   เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน พร้อมด้วยนายพัฒน์โกศล หนูสมแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร และคณะ รับมอบอาหารเสริมคุณภาพดิน T.C. Green จากบริษัท ที.ซี.ยูเนียน อโกรเทค จำกัด จำนวน 17,425 กิโลกรัม (697 ถุง) คิดเป็นมูลค่าจำนวนเงิน 104,550 บาท (หนึ่งแสนสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพื่อแจกให้กับเกษตรกรที่มีความจำเป็นและประสบปัญหาการแพร่ระบาดในการติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID-19) ผ่านกิจกรรมตามโครงการแบ่งปันน้ำใจสู่เกษตรกรไทยในจังหวัดสมุทรสาคร ด้านภัยเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีนายเอกศักดิ์ คงตระกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน , คณะกรรมการบริหารวชช.สมุทรสาคร, ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรฯ ทั้ง 3 อำเภอร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมกับได้ส่งมอบปุ๋ยดังกล่าว ไปยังเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบต่ออาชีพต่อไป