วิทยาลัยชุมชนยะลา เซ็นสัญญารับทุนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 2 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

104 Views |

วิทยาลัยชุมชนยะลา เซ็นสัญญารับทุนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 2

02 มิถุนายน 2563 10:29
   วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานและกล่าวต้อนรับนักศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สาขาเทคโนโลยีการเกษตร รุ่นที่ 2 ในกิจกรรมสร้างความเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือแก่นักศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง หลักสูตรอนุปริญญา สาขาเทคโนโลยีการเกษตร โครงการทุนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563 ณ ชั้น 3 อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นายวรัญญู แก้วทอง ผู้รับผิดชอบโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม
   โดยในวันนี้มีกิจกรรมเซ็นสัญญาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ตามที่วิทยาลัยชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลา ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ได้รับทุนโครงการทุนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563 (อนุปริญญา) จำนวน 27 ราย
   นอกจากนี้วิทยาลัยชุมชนยะลาตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและสุขภาพของเจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกคน จึงได้ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิของนักศึกษาทุกคนก่อนเข้าห้องประชุม ใช้เจลล้างมือแอลกอฮอล์ สวมใส่ "หน้ากากอนามัย" นั่งเว้นระยะห่างระหว่างการประชุม เพื่อป้อป้องกันการเเพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)