วิทยาลัยชุมชนตราด จัดวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

111 Views |

วิทยาลัยชุมชนตราด จัดวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

02 มิถุนายน 2563 10:34
   วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยชุมชนตราด  จัดวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลห้วยแร้ง โดยมี ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราดเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง นักพัฒนาชุมชน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ตัวแทนผู้สูงอายุ และคณะกรรมการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยชุมชนตราด เพื่อเตรียมวางแผนในการจัดกิจกรรมต่อไป