วิทยาลัยชุมชนสตูล เซ็นสัญญาทุนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

98 Views |

วิทยาลัยชุมชนสตูล เซ็นสัญญาทุนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563

02 มิถุนายน 2563 10:42
   วันที่ 26 พฤษภาคม 2563  ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูลเป็นประธานและกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษา ในกิจกรรมสร้างความเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือแก่นักศึกษาและผู้ปกครอง โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง หลักสูตรอนุปริญญาสาขาการท่องเที่ยว โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมกาหลง อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสตูล โดยในวันนี้มีกิจกรรมเซ็นสัญญารับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ตามที่วิทยาลัยชุมชนสตูล(วชช.สตูล) ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ได้รับทุนโครงการทุนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563 (อนุปริญญา) จำนวน 35 ราย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 และหากมีผู้ใดเห็นว่าผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนขาดคุณสมบัติ ตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กำหนด สามารถทักท้วงได้ภายใน 3 วัน นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดทักท้วง และในระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2563 มีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
   ปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 34 ราย วิทยาลัยชุมชนสตูล จึงจัดกิจกรรมเซ็นสัญญาของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน ทั้ง 34 ราย พร้อมผู้ปกครอง และมีนักศึกษามาเซ็นสัญญาตามกำหนดเวลาครบทุกคน จากการสอบถามและสัมภาษณ์ทั้งนักศึกษาและผู้ปกครองต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ขอขอบคุณกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในฐานะเจ้าของทุน และวิทยาลัยชุมชนสตูลที่มีโครงการดี ๆ แบบนี้ ทำให้เด็กที่ขาดโอกาส ได้มีโอกาสได้เรียนต่อที่สูงขึ้น ทำให้ทุกคนมีความเสมอภาคกันไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวย