​วิทยาลัยชุมชนสงขลาโดยโครงการแกนนำนักศึกษาจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาจัดทำอุปกรณ์กดเจลแอลกอฮอลล์แบบเท้าเหยียบ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

107 Views |

​วิทยาลัยชุมชนสงขลาโดยโครงการแกนนำนักศึกษาจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาจัดทำอุปกรณ์กดเจลแอลกอฮอลล์แบบเท้าเหยียบ

02 มิถุนายน 2563 10:49
   นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา เยี่ยมชมกิจกรรมจิตอาสาจัดทำอุปกรณ์กดเจลแอลกอฮอลล์แบบเท้าเหยียบ
   วิทยาลัยชุมชนสงขลาโดยโครงการแกนนำนักศึกษาจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาจัดทำอุปกรณ์กดเจลแอลกอฮอลล์แบบเท้าเหยียบ ในระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562  โดยมีองค์การนักศึกษาเป็นแกนนำในการดำเนินกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเครื่องกดเจลแอลกอฮอลล์แบบเท้าเหยียบจำนวน 30 ชิ้น ไปมอบให้กับสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์ในพื้นที่บริการของสถานศึกษาในการป้องกัน ตามมาตราการ เว้นระยะห่างทางสังคม social distancing ป้องกันการเเพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลาทั้ง 4 สาขา ได้เรียนรู้กระบวนการทำอุปกรณ์ โดยผ่านแกนนำนักศึกษาจิตอาสาในการลงมือทำ เพื่อเป็นการฝึกทักษะตามคุณลักษณะของการเป็นผู้นำและได้ตระหนักถึงคุณค่าของความมีจิตอาสาที่มีต่อชุมชนอย่างแท้จริง