วิทยาลัยชุมชนตราด ลงพื้นที่จัดเวทีศึกษาความต้องการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบของชุมชน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

105 Views |

วิทยาลัยชุมชนตราด ลงพื้นที่จัดเวทีศึกษาความต้องการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบของชุมชน

02 มิถุนายน 2563 11:10
   วันที่ 21 พฤษภาคม 2563  ดร.กุณฑล งาเจือ  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด  ลงพื้นที่ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านตะกาง หมู่ 6 จัดเวทีศึกษาความต้องการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบของชุมชน  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 15 คน