สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 6/2563 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

206 Views |

สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 6/2563

10 มิถุนายน 2563 16:50
   วันที่ 9 มิถุนายน 2563 สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 6/2563  โดยวิธีการประชุมปกติและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ สถานที่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดตราดและจังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน