วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดอบรมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากกันละออง ป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

153 Views |

วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดอบรมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากกันละออง ป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19

16 มิถุนายน 2563 09:56
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกนำสมัย (เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากกันละออง) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา โครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 - 13 มิถุนายน 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากกันละอองและฉากป้องกันโรคโควิด-19 ได้และสามารถนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้นำไปใช้ในการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้กับตัวเองและครอบครัวโดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรระยะสั้นวิทยาลัยชุมชนยะลา ประชาชน และนักศึกษาที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้