วิทยาลัยชุมชนสระแก้วร่วมหารือการจัดฝึกอบรมด้านอาชีพให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

160 Views |

วิทยาลัยชุมชนสระแก้วร่วมหารือการจัดฝึกอบรมด้านอาชีพให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

16 มิถุนายน 2563 10:02
   วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสระแก้วร่วมประชุมกับ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว (ศฝช.สระแก้ว) และ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว เพื่อหารือแนวทางการจัดการฝึกอบรมด้านอาชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย
- การจัดการฝึกอบรมด้านอาชีพ หลักสูตร 90 ชั่วโมง ได้แก่ หลักสูตรช่างตัดผม หลักสูตรนักปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ หลักสูตรนักการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อสร้างรายได้ หลักสูตรนักทำร้านกาแฟ
- การฝึกแรงงานในสถานประกอบการ หลักสูตร 30 ชั่วโมง
- ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน(หน่วยงานเครือข่าย)
ดำเนินงานโดยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่าย และบูรณาการทำงานร่วมกัน