วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว พัฒนาลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มจากผักตบชวา 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

132 Views |

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว พัฒนาลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มจากผักตบชวา

18 มิถุนายน 2563 11:32
   วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จัดโครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชนเชิงพาณิชย์ขึ้น  ระว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2563  นำผักตบชวาซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา เพื่อเป็นแนวทางการสร้างรายได้ให้กับผู้ปกครอง และฝึกทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ “เด็กทำได้ผู้ใหญ่ทำดีมีรายได้” ณ บ้านท่าแยก ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว