วิทยาลัยชุมชนตราด จัดประชุมการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมชุมชนบ้านชำราก 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

134 Views |

วิทยาลัยชุมชนตราด จัดประชุมการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมชุมชนบ้านชำราก

18 มิถุนายน 2563 11:35
   วันที่ 17 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมชุมชนบ้านชำราก ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ณ เทศบาลตำบลชำราก โดยมีภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม ได้แก่ เทศบาลตำบลชำราก ประธานสภาเทศบาลตำบลชำราก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำราก สถานีตำรวจภูธรตำบลชำราก โรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์) อสม.หมู่ที่ 4 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 และคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน โดยมี นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด บรรยาย เรื่อง แนวทางการทำงานร่วมกัน นายประมวล มุสิกรัตน์ และนางสาวอรดี ตรีวิสูตร หารือเรื่อง การบริหารจัดการขยะของตำบลชำราก นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ และนางสาวอำพร ไพฑูรย์ ให้ความรู้เรื่อง การบริหารจัดการขยะ และทีมงานร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน  โดยจะลงพื้นที่สำรวจขยะ เก็บข้อมูลเบื้องต้น