วิทยาลัยชุมชนแพร่จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

143 Views |

วิทยาลัยชุมชนแพร่จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟน

18 มิถุนายน 2563 11:38
   วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการถ่ายภาพ ด้วยสมาร์โฟน รุ่นที่ 1 มีผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเทคนิคการถ่ายภาพครั้งนี้ จำนวน 30 คน โดยมี นายเกียรติศักดิ์ มั่งมี และทีมงาน แพร่รีวิว สตูดิโอ จ.แพร่ ให้เกียรติเป็นวิทยาการ ณ ห้องประชุม 400 ที่นั้ง อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 วิทยาลัยชุมชนแพร่