วิทยาลัยชุมชนตราด อบรมร้อยพวงมาลัยด้วยลูกปัดให้แก่ผู้สูงอายุ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

60 Views |

วิทยาลัยชุมชนตราด อบรมร้อยพวงมาลัยด้วยลูกปัดให้แก่ผู้สูงอายุ

23 มิถุนายน 2563 08:50
   วันที่ 15 และ 18 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดอบรมการร้อยพวงมาลัยด้วยลูกปัด  ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนตำบลวังคะเคียน จำนวน 30 คน โดยมีอาจารย์อรอนงค์ คล่องกิจกล อาจารย์จุฑามาส  ตรีรัตนฤดี อาจารย์เกษราพรรณ ปั่นสันเทียะ และอาจารย์สมฤทัย  อามันพงษ์ เป็นวิทยากร นอกจากฝึกร้อยพวงมาลัยด้วยลูกปัด ผู้สูงอายุยังได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บอกเล่าเรื่องราวเป็นการสร้างความเบิกบานใจให้กับผู้สูงอายุ