วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ต้อนรับ พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการ ในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ และฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชปณิธาน กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

137 Views |

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ต้อนรับ พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการ ในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ และฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชปณิธาน กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์

19 สิงหาคม 2563 08:08
   วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว นางอิญพิศชญาจ์ สอาดเจริญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว นางสาวฐิติมา มีช้าง ครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว นายกฤษฐนชนม์ หาระไชย ครูวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ต้อนรับ พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการ ในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ และฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชปณิธาน กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์
   โดยได้เยี่ยมชมและอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากไหมอีรี่ คือ ผ้าทอไหมอีรี่ย้อมสีธรรมชาติ สบู่และแชมพูจากสารสกัดรังไหมอีรี่ ขนมบราวนี่และคุกกี้จากโปรตีนไหมอีรี่  น้ำพริกโปรตีนไหมอีรี่ ของกลุ่มแม่บ้านทหาร ภายในศูนย์การเรียนรู้ไหมอีรี่แบบครบวงจร ของวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ณ ศูนย์การเรียนรู้ และฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชปณิธาน กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค