วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์จัดอบรมการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ผ่าน Loom และ KineMaster 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

119 Views |

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์จัดอบรมการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ผ่าน Loom และ KineMaster

19 สิงหาคม 2563 09:36
    เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 : วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ จัดโครงการพัฒนาผู้สอนโดยใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ มีกิจกรรมย่อยคือ การสร้างสรรค์สื่อการสอนผ่านโปรแกรม Loom และการสร้างสรรค์สื่อวีดิทัศน์อย่างง่ายด้วยสมาร์ตโฟน ผ่านแอปพลิเคชันชื่อ ‘KineMaster’ มีอาจารย์กรตศรินทร์ มูลดี และอาจารย์รัตนชัย ชินานุปกรณ์ จากหลักสูตรอนุปริญญา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นผู้บรรยายและแชร์ประสบการณ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ 80 คน
   สำหรับโปรแกรม Loom เป็นโปรแกรมช่วยบันทึกภาพวีดีทัศน์ โดยสามารถบันทึกภาพขณะทำงานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ พร้อมกับบันทึกภาพผู้ใช้งานโปรแกรมไปพร้อมกันได้ ผู้สอนที่เข้าฝึกอบรมสามารถนำไปต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจได้เป็นอย่างดี ส่วนแอปพลิเคชัน KineMaster นั้น สามารถนำไปปรับใช้ร่วมกับเทคนิคการนำเสนอบทเรียนหลายรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพการสอนของอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบโจทย์การเรียนการสอนในยุค New Normal กระทั่งสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ