​วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จัดโครงการค่ายจิตอาสา พัฒนาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

46 Views |

​วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จัดโครงการค่ายจิตอาสา พัฒนาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

07 เมษายน 2564 08:44
   วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08:00 น. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จัดโครงการค่ายจิตอาสา พัฒนาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี โดยนักศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รุ่นที่ 2 ประเภททุน 2 ปี และประเภททุน 5 ปี เพื่อฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ เป็นบุคคลที่รู้จักเสียสละ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมส่วนรวม โดยมีนายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เป็นประธาน ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี