​วิทยาลัยชุมชนตราดนำนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศ สร้างคน สร้างโอกาส 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

38 Views |

​วิทยาลัยชุมชนตราดนำนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศ สร้างคน สร้างโอกาส

07 เมษายน 2564 15:12
   ในวันที่ 3 - 4 เมษายน พ.ศ.2564 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยนางสาวอรดี ตรีวิสูตร และนายพชร แก้วดี นำนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศ สร้างคน สร้างโอกาส ณ โรงแรมเอ – วัน พัทยา ซึ่งได้นำผลงานของนักศึกษาเข้าร่วมการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ได้แก่ การแปรรูปสับปะรด ข้าวเกรียบเคย และผงกล้วย