วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดแสดงผลงานนวัตกรรมวิจัยเฟอร์นิเจอร์ผู้สูงอายุสู่งานระดับนานาชาติ ในงาน THAILAND INTERNATIONAL FURNITURE EXPO 2018 วันที่ 7 - 11 มีนาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดแสดงผลงานนวัตกรรมวิจัยเฟอร์นิเจอร์ผู้สูงอายุสู่งานระดับนานาชาติ ในงาน THAILAND INTERNATIONAL FURNITURE EXPO 2018 วันที่ 7 - 11 มีนาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

09 มีนาคม 2561 18:03

   วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ นำผลงานออกแบบจากกิจกรรมพัฒนาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้สูงอายุ  นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ไม้สัก วิทยาลัยชุมชนแพร่ ที่ได้ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบและเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม ไปต่อยอดงานหัตถกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ของชุมชนในจังหวัดแพร่ ให้ตอบความต้องการใช้งานของผู้สูงอายุ ซึ่งนำไปจัดแสดงนิทรรศการ ในงานTHAILAND INTERNATIONAL FURNITURE EXPO 2018 ภายใต้แนวคิด The Signature of Living ตอบโจทย์ความต้องการหลากหลายรูปแบบ เจาะลึกโดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ด้านงานออกแบบเป็นหลัก ที่จะเป็นงานจัดแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่มีดีไซน์แล้ว ยังเป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจในการออกแบบ และเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจระดับประเทศ เนื่องมาจากกระบวนการตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนสำเร็จออกมาเป็นชิ้นงานซึ่งมีศักยภาพและได้รับมาตรฐาน ซึ่งถือเป็นจุดแข็ง ตั้งแต่เรื่องงานออกแบบ วัตถุดิบทางธรรมชาติในท้องถิ่น คุณภาพสินค้า และฝีมือการผลิต รวมทั้งยังมีการพัฒนาสินค้าที่รองรับความต้องการของตลาดในแต่ละกลุ่มได้เป็นอย่างดี โดยนิทรรศการจัดแสดงผลงานวิจัยเฟอร์นิเจอร์ผู้สูงอายุ วิทยาลัยชุมชนแพร่ จะจัดแสดงในงาน TIE Expo 2018 ระหว่างวันที่  7 - 11 มีนาคม 2561  ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.