วิทยาลัยชุมชนสตูล ดำเนินการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง เพื่อการจัดการตนเองอย่างยั่งยืน ของชุมชนบ้านเกาะสาหร่าย วันที่ 6 มีนาคม 2561
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนสตูล ดำเนินการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง เพื่อการจัดการตนเองอย่างยั่งยืน ของชุมชนบ้านเกาะสาหร่าย วันที่ 6 มีนาคม 2561

09 มีนาคม 2561 18:03

   เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมเสวนาเรื่อง กระบวนการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง เพื่อการจัดการตนเองอย่างยั่งยืน ในงานเครือข่ายรักษ์ป่า สาหร่ายสัมพันธ์ สร้างคนวิถีพอเพียงภาคใต้ ในงานดังกล่าวได้เสนอผลสำเร็จ
   ในการพัฒนาชุมชนบ้านเกาะสาหร่าย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมารวมเวลา 5 ปี ด้วยโครงการต่างๆ มากมาย เช่น โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านเกาะสาหร่าย โดยมอบหมายให้ อาจารย์อุใบ หมัดหมุดสำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชนในปี 2560 พบว่ากุ้ง หอย ปลา เล็ก ๆ ไม่ค่อยมีราคาหรือราคาต่ำ จึงได้วางแผน ออกแบบและนำมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น้ำพริก ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “น้ำพริกชาวเกาะ” ที่มีความอร่อย รสชาติเข้มข้น หอม ซึ่งใช้ทานกับข้าวสวยร้อนๆ หรือข้าวต้มอร่อยมาก ในปี 2561 ต่อยอดโครงการดังกล่าวโดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถเก็บไว้ได้นาน สร้างบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามสร้างความเป็นพรีเมี่ยมมากขึ้นด้วยการวิเคราะห์สารอาหาร จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน จดลิขสิทธิ์และตลาดออนไลน์ต่อไป นอกจากนี้ ที่ผ่านมาวิทยาลัยชุมชนสตูลยังได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เกี่ยวกับการบริหารจัดการโฮมสเตย์ โดยอาจารย์เบญจวรรณ แก้วสวัสดิ์ จัดอบรมหลักสูตรอาหารไทยยอดนิยมโดย อาจารย์กิตติยา ฤทธิภักดี การทำขนมเพื่อให้บริการรูปแบบ Catering โดยรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล นางเกษร ปะลาวัน  ผลสำเร็จครั้งนี้เป็นการส่งเสริม สนับสนุน ด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำต้นทุนทรัพยากรทางธรรมชาติที่ชุมชนมีอยู่มาบริหารจัดการจากชุมชนโดยชุมชนและเพื่อชุมชนในรูปแบบของการท่องเที่ยวชุมชน สร้างรายได้ให้ชุมชน สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปซึ่งได้นำผลิตภัณฑ์มาจัดนิทรรศการในงานดังกล่าวด้วย

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.