ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง ประกาศผลการประเมินสมรรถนะจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวรับสมัครงาน

1,890 Views |

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง ประกาศผลการประเมินสมรรถนะจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

23 ธันวาคม 2563 18:02
ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง ประกาศผลการประเมินสมรรถนะจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะจ้างเหมา โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เอกสารแนบท้ายสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะจ้างเหมา โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เอกสารแนบท้ายสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการจ้างงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวทางการจ้างในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย