ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวรับสมัครงาน

1,310 Views |

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

11 มกราคม 2564 17:52
คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ 1
คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ 2
คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ 3
คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ 4
คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ 5