VDO GALLERY : สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

VDO Gallery

ปราสาทเขาน้อย จ.สระแก้ว (Full)

ปราสาทเขาน้อย จ.สระแก้ว (Full)

ปราสาทเขาน้อย จ.สระแก้ว (Full)
​วิทยาลัยชุมชนแพร่เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดแพร่

​วิทยาลัยชุมชนแพร่เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดแพร่

​วิทยาลัยชุมชนแพร่เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดแพร่
ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดอุทัยธานี

ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดอุทัยธานี

ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดอุทัยธานี
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม ประเภทเคหะสิ่งทอของชุมชน บ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม ประเภทเคหะสิ่งทอของชุมชน บ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม ประเภทเคหะสิ่งทอของชุมชน บ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่
เที่ยวยะลา ตะลุยใต้สุดแดนสยาม By วิทยาลัยชุมชนยะลา

เที่ยวยะลา ตะลุยใต้สุดแดนสยาม By วิทยาลัยชุมชนยะลา

เที่ยวยะลา ตะลุยใต้สุดแดนสยาม By วิทยาลัยชุมชนยะลา
การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
กลองบานอหนึ่งเดียวของไทย ความภูมิใจของชุมชนนราธิวาส สืบสานวัฒนธรรมโดย วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

กลองบานอหนึ่งเดียวของไทย ความภูมิใจของชุมชนนราธิวาส สืบสานวัฒนธรรมโดย วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

กลองบานอหนึ่งเดียวของไทย ความภูมิใจของชุมชนนราธิวาส สืบสานวัฒนธรรมโดย วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
งานเกษียณอายุราชการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 2564

งานเกษียณอายุราชการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 2564

งานเกษียณอายุราชการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 2564
บทเรียนออนไลน์ หอยนางรมสร้างอาชีพ ตอนที่ 1

บทเรียนออนไลน์ หอยนางรมสร้างอาชีพ ตอนที่ 1

บทเรียนออนไลน์ หอยนางรมสร้างอาชีพ ตอนที่ 1