วิทยาลัยชุมชนแพร่ ลงพื้นที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการขยะให้ชุมชนบ้านปากพวก จนชาวบ้านในชุมชนสามารถคัดแยกขยะได้ถึงร้อยละ 90 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

VDO Gallery

วิทยาลัยชุมชนแพร่ ลงพื้นที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการขยะให้ชุมชนบ้านปากพวก จนชาวบ้านในชุมชนสามารถคัดแยกขยะได้ถึงร้อยละ 90

19 กันยายน 2562 14:32