สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

1,966 Views |
นายสุเทพ นุชทรวง
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
นายบุญยืน คงเพชรศักดิ์
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายปกรณ์ จีนาคำ
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผศ.ดร.อภิชาติ ไตรแสง
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายภานุเดช ไชยสกุล
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
พันตำรวจโทจักร์ สายแก้ว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายจิระ พานิชยายนต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประเสริฐ วิริยะภาพ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายรอน ใจกันทา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายแพทย์พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายคมสัน คูสินทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน